KLD Update

Helaas hebben we 18 augustus moeten besluiten om de Kleppers Lichtjestocht Dongen (KLD) van 2020 alsnog NIET door te laten gaan.
 

We zijn eind juni met de KLD-commissie vol goede moed van start gegaan toen het leek dat het Corona-virus onder controle was. Samen met de gemeente Dongen hebben we gekeken hoe we de tocht, ondanks alle geldende corona-maatregelen, vorm konden geven. Het draaiboek voor de vergunningaanvraag lag klaar.
Daarnaast hadden alle deelnemende bedrijven (geen enkele uitgezonderd!)  hun medewerking al toegezegd.
Een ‘vergelijkbare’ KLD optuigen in 2020 was niet makkelijk maar was wel mogelijk!

Echter... sinds begin juli begonnen de corona-besmettingen in Nederland steeds meer toe te nemen, zijn de maatregelen voor de horeca (start en finish) in augustus flink aangescherpt én is de toegang tot de bossen van De Duiventoren niet (meer) mogelijk door aangescherpt beleid van Staatsbosbeheer over gebruik van het bos in het donker. Hierdoor zien we nu geen mogelijkheid meer om een “leuke maar vooral gezonde en veilige” KLD voor 1000 MTB-ers te garanderen.

Erg jammer, maar ieders gezondheid, van zowel de deelnemers als ook alle vrijwilligers, staat voorop.


Positief is wel dat we nu extra veel tijd hebben om de tocht in 2021 extra uitdagend en aantrekkelijk te maken!
Twee maal zo zwaar, tweemaal zo lang, tweemaal zo leuk... de creativiteit houdt niet op.
 

Schrijf ‘m alvast maar op; zaterdag 16 oktober 2021.

Tot dan.