Jubileumweekend gaat niet door

Het begint een cliché te worden maar het is een rare tijd. Deze week hebben wij als bestuur in samenspraak met de voorzitter van de feestcommissie de moeilijke beslissing moeten nemen om het Klepperweekend bij Buitencentrum in Overasselt te ontbinden. In dit bericht willen wij jullie uitleggen waarom wij tot deze beslissing zijn gekomen. 

Wij hebben, na het openstellen van de inschrijving,  van diverse leden signalen ontvangen dat zij twijfelen of de accommodatie wel veilig genoeg is, of er o.a. wel aan de 1,5 meterregel voldaan kan worden. Met de kennis van nu zijn wij van mening dat die veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Wij willen, kunnen en mogen de gezondheid van onze leden niet op het spel zetten. Dit is voor ons de belangrijkste beweegreden geweest om te ontbinden.

Verder hanteren we binnen onze vereniging vaak het motto “samen uit samen thuis”. De feestcommissie heeft dit voor het jubileumweek ook altijd voor ogen gehad. Door corona kunnen we het “samen uit” helaas niet meer nakomen.

Het ontbinden van de overeenkomst heeft ook financiële consequenties. Hoewel het allemaal nog heel onzeker is hoe de situatie eind september zal zijn, denken wij dat we juist door die onzekerheid nu moeten ontbinden. Door dit nu te doen, lopen we financieel een minder groot risico. We gaan als bestuur ons op allerlei mogelijke manieren inzetten om de schade wel zo beperkt mogelijk te houden.

Wij willen de feestcommissie bedanken voor hun inzet tot op heden. Ruim een jaar geleden zijn zij enthousiast begonnen met de voorbereidingen maar het jubileumjaar is nog niet het jaar geworden wat zij voor ogen hadden. Natuurlijk gaat er een nieuw weekend georganiseerd worden maar wel op een tijdstip waarin er meer zekerheid is. Wij hopen voor het nieuwe weekend weer een beroep op de huidige feestcommissie te mogen doen. 

De keuze die we hebben moeten maken, was de beste keuze uit twee slechte alternatieven. We hopen dat jullie hiervoor begrip op kunnen brengen.

 

Pascal, Pim, Erik, Ingrid, Tessa en Theo