Jubileumfeest verplaatst

Beste Kleppers,

Als bestuur zien wij ons genoodzaakt om onze jublieumavond van 14 maart aanstaande te verplaatsen naar een later moment dit jaar. Dit vanwege het Coronavirus wat het land steeds meer en Brabant nog iets meer in zijn greep heeft.

Met de gemiddelde leeftijd die we met elkaar hebben, behoren we bij de groep die een verhoogd risico loopt. Ook al zijn we met zijn allen 'gezonde' sporters. Om volgende week met zo'n 200 man ons jubileum met elkaar te vieren is misschien olie op het vuur.

Na consultatie van de GGD en wellicht vooruitlopend op een advies van het RIVM wat niet met zekerheid maar mogelijk in de loop van de komende week wordt gegeven, heeft ons hiertoe doen besluiten.

Het is jammer voor ons allemaal en in het bijzonder ook voor de jubileumcommissie. Wij hopen echter op jullie begrip.

Met sportieve groet,

Het bestuur.