Jubileumjaar 1995

Jubileumjaar 1995
Nu je dit boekje hebt gekregen, moet het 'klepperlogo' op de voorzijde het eerste zijn wat je is opgevallen. Het is ons kledinglogo, nog steeds mooi en origineel, voortaan zul je het ook op briefpapier e.d. aantreffen. Inhoudelijk is het boekje ook gewijzigd, vooral voor de meeste namen onder de ritverslagen. Volgens afspraak zou (bijna) iedereen een ritverslagje schrijven. Met een herinnering aan de schrijvers tijdens "hun rit", en nog een aantal aanvullende verslagen van mij, zijn van bijna het gehele seizoen de ritten op ieders originele wijze verwoord. Na dit geslaagde experiment doet voor het nieuwe seizoen natuurlijk iedereen mee!!!

Het 15e Klepperseizoen is, hoewel het een jubileumjaar was, zonder extra feestelijkheden voorbij gegaan. De voornaamste reden hiervoor was dat de clubkas stevig werd aangesproken door de aankoop van nieuwe kleding. Penningmeester Johan Maas had het tijdig zien aankomen en was al geruime tijd aan het sparen zodat per lid een aanzienlijk bedrag vanuit de clubkas kon worden bijgelegd. We rijden nu in mooie kleding, met eigen ontwerp en democratisch gekozen, waarin we gezien mogen worden en jaren plezier van zullen hebben.

Het seizoen 1995 kenmerkte zich, behoudens enkele regenperioden in het voorjaar en in juni, als een buitengewoon goed fietsseizoen met fantastisch weer in de zomer en het najaar. Uit het aantal ritverslagen blijkt dat er vanwege het weer geen enkele tocht is uitgevallen. Ook is door een aantal leden buiten het Klepperprogramma op fietsgebied goed gepresteerd, zoals je verderop in dit boekje wel zult lezen.
Uit het voorgaande zou blijken dat het gehele seizoen voor iedereen heeft gebracht wat hij/zij als lid van een toerclub mag verwachten. Er is jammer genoeg tegen eerder gemaakte afspraken in, regelmatig te hard gereden en zijn tijdens woensdagavondritten achterblijvers in de steek gelaten. Dit staat lijnrecht tegenover een gezonde clubmentaliteit, waar eerder verwacht mag worden dat men elkaar helpt. In het nieuwe seizoen moeten we meer rekening gaan houden met elkaar en als toerclub de weg op gaan. Als bestuur trachten we om een zodanig gevarieerd programma aan te bieden, dat iedereen hierin voldoening vindt.

De meeste Kleppers die al wat jaartjes meefietsen, kenden Piet van der Veeken als een vrolijke en sympathieke collega. De mededeling van zijn overlijden kwam voor hen dan ook hard aan. In de jaren dat Piet volop genoot van het fietsen, leverder hij bij de Kleppers ook op ander gebied zijn bijdrage. Indien nodig, nam hij in de wintermaanden de conditietraining over van Bert en bracht op zijn manier ook een aantrekkelijk programma. Tijdens de beslissende vergadering voor aansluiting bij de NTFU kwam Piet met een aantal positieve argumenten, waarmee hij waarschijnlijk ook meerdere Kleppers heeft overtuigd om vóór NTFU deelname te stemmen.
Tijdens zijn afscheidsdienst, waarbij ook veel Kleppers aanwezig waren, bleek dat Piet voor velen veel heeft betekend.

Rest mij nog om namens het bestuur iedereen een gezond, sportief en mooi fietsjaar toe te wensen.
J. Embrechts, voorzitter

Nieuws / 1995 boekjeNieuws / 1995 voorwoord

Nieuws / 1995 LBL
Nieuws / 1995 LBL 2
Nieuws / 1995 jubileumfoto