Jubilea 2000-2005-2010-2015: wist u dat?

Wist u dat:
- TC de Kleppers staat voor Trimclub de Kleppers?
- in het voorseizoen van 1981 de fiets gepoetst en gesmeerd moest zijn voordat aan de eerste rit van het seizoen kon worden begonnen?
- in september 1982 de heer J.A.A.P. Kivits, zoon van een Klepperlid, in Zuid-Limburg een bon aan zijn broek kreeg omdat de politie van Stein oordeelde dat hij met de volgauto van de Kleppers het verkeer onnodig hinderde?
- in 1985 voor het eerst een groep Kleppers deelnamen aan de tocht Luik-Bastenaken-Luik?
- één van de deelnemers ("Sjoske Haaikant") zei: "Dit nooit meer!"?
- er desondanks nog vele L-B-L zouden volgen?
- Cees van de Dries de eerste winnaar was van de individuele tijdrit over 28,99km?
- er vanaf het voorseizoen 1986 boekjes met ritverslagen werden gemaakt?
- in eerste instantie de auteur dezelfde was die nooit meer L-B-L zou rijden?
- later die taak overgenomen werd door Harry de Jong?
- hij bekend werd door gevleugelde uitspraken zoals "verder berusten wij in onze kommervolle zorgen en zingen vol vreugde tot overmorgen"?
- de boekjes hier vanavond ter inzage liggen?
- de jaarverslagen, door gebrek aan kopij, in 2000 een stille dood zijn gestorven?
- in 1987 het eerste vrouwelijke lid, in de persoon van Marga van Broekhoven, haar intrede deed?
- er op 2 april 1989 een ernstige valpartij plaatsvindt waarvan Frans Heijkant het slachtoffer werd?
- halverwege de jaren 90 de term Toerclub haar intrede doet?
- er in 1992 een dringend beroep op de leden werd gedaan om niet langer alleen in het Kleppershirt te fietsen maar een effen zwarte broek te dragen?
- er in 1994 een definitief einde kwam aan het trimmen op het parcours aan de Oude Baan en dat het winterprogramma werd gevuld met crossen?
- het einde van het trimmen minder definitief was omdat er vanaf 1997 weer getrimd kon worden?
- er in 1997 een eind kwam aan Run Bike Run vanwege het ontbreken aan animo en omdat de activiteit geen onderdeel uitmaakte van een grotere competitie?
- er in het verleden aan de jaarlijkse ledenvergadering een feestavond was gekoppeld waarbij het thuisfront welkom was?
- de Kleppers gedurende vele jaren gezamenlijk de camping opzochten?
- er vanaf 1997 geen belangstelling meer was voor het jaarlijkse kampeerevenement?
- dat er in 2004 door een groepje "jonge" leden toch weer gekampeerd is tijdens het weekend waarin L-B-L verreden is?
- er na 1987 (wijlen Cees Struijs) in 2003 het tweede erelid van de vereniging wordt benoemd in de persoon van Adriaan de Jong?
- in Mathé Koenen en Hilde Looy (zijn buurvrouw) de computerfreak werd gevonden voor het bouwen en onderhouden van de website?
- wij lang niet alles belicht hebben, maar dat het jubileumweekend een moment bij uitstek is om tegen elkaar te zeggen: "wist u dat..."

Nieuws / 2005 wist u dat
Jubileum 2005

Nieuws / 2016 limburg
Limburg 2016

Nieuws / 2015 jubileum
Jubileum 2015


Nieuws / 2000 jubileum
Jubileum 2000

Nieuws / 2000 jubileum 2
Jubileum 2000

Nieuws / 2010 jubileum
Jubileum 2010