Cursus wegkapitein zaterdag 19 maart

Op zaterdag 19 maart kregen de wegkapiteins een opfriscursus van docent Willem Blankwater van de NTFU.

 

De cursusdag was bij Café Zalencentrum de Viersprong en natuurlijk werden we daar voorzien van lekkere kop koffie en thee en tussen de middag een lunch.

 

In de ochtend werd vooral de theorie behandeld, waarbij het voornamelijk ging over hoe je zo veilig mogelijk met een groep kunt rijden. Het is de bedoeling dat er een wegkapitein voor de groep rijdt en een wegkapitein achter de groep. De wegkapiteins geven met hun armen de tekens door of roepen de instructies die van toepassing zijn bij het fietsen in groepsverband: stoppen, obstakel/tegenligger links of rechts, weg vrij, ritsen enzovoort. Dit wordt van voor naar achter en van achter naar voren doorgegeven. Het is belangrijk dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de tekens en de andere regels die er gelden tijdens en club rit. Heel belangrijk is ook: houd altijd tijdens het fietsen de handen bij de remmen. Dit wordt allemaal voor de club rit gecommuniceerd aan de groep. Ook wordt gemeld welke route er wordt gereden en hoeveel kilometer. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt soms de groep gesplitst zodat de groepen niet te groot zijn.

 

We hebben ook gesproken over de veiligheid van andere weggebruikers. We merken dat mensen vaak schrikken van een grote groep wielrenners en dat mensen daar vaak negatief op reageren. Dat is jammer en daarom is het van belang dat we ons sociaal gedragen op de weg en rekening houden met andere fietsers en voetgangers. Dit doen wij zeker bij de Kleppers!

 

In de middag was het tijd om de theorie in de praktijk te brengen en gingen we met 10 wegkapiteins een ronde fietsen zodat iedereen een keer voor èn achter kon fietsen en kon laten zien hoe het hoort. De stevige wind maakte het soms wat lastig, maar uiteindelijk brachten we het er goed vanaf. De afsluiting was op het terras van de Viersprong en de docent meldde dat iedereen was geslaagd en een certificaat krijgt. Het was een leerzame en gezellige dag en we hopen dat we met elkaar weer vele en veilige kilometers kunnen rijden!