Algemene Ledenvergadering 2021

Vandaag zou eigenlijk de Algemene Ledenvergadering 2021 plaatsvinden. Zoals we allemaal wel snappen kunnen we dat niet in de normale vorm door laten gaan. Daarom hebben we als bestuur besloten om de ALV in een video-vorm te gieten.

De link ontvangen jullie via de mail van de secretaris. Het filmpje duurt slechts 15minuten, wat iedereen de kans geeft om er even voor te gaan zitten. Daardoor worden sommige onderwerpen niet zo uitgebreid behandeld als normaal. Vind je de video te snel gaan? Dan kun je bij de sheets even op pauze drukken om ze rustig te bekijken.

Ook het stemmen kan niet op de manier zoals we normaal doen. Afgelopen zondag hebben jullie in een mail van de secretaris een online stemformulier gekregen. 

Het stemformulier behandelt de volgende punten:
  • Vaststelling verslag ALV 17 januari 2020.
  • Decharge bestuur indien akkoord met de financiële cijfers en kascontrolecommissie.
  • Termijn verlengingen huidig bestuur.
  • Bestuurswissel.
Je hoeft slechts te stemmen als je niet akkoord met “1” van bovenstaande zaken. Dus niet stemmen betekent akkoord.


Veel plezier met het bekijken van de ALV en hopelijk tot snel.