Nieuwe Boskapiteins bij de club

Zaterdag 7 oktober werd de cursus MTB begeleider gegeven in de Viersprong door Ad van Hellemond. Dit is een cursus die via de NTFU verzorgd wordt. Ad, John, Rob, Peter, Joost en Mariëlle hebben daar aan deelgenomen. In de ochtend was er een theoriegedeelte. Veiligheid, sociaal gedrag en de rol van MTB begeleider werden besproken. Over onze eigen ideeën en ervaringen werd ook gediscussieerd en er werd naar elkaar geluisterd. Na een lekkere lunch bij de Viersprong, stapten we in de middag op de MTB. We fietsten een mooie ronde door het bos. Zo konden we allemaal aan onze cursusleider laten zien dat we het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Het was een geslaagde, leerzame dag.