Bestuur


Bestuur
Het bestuur van TC de Kleppers bestaat uit de volgende personen:
- Carlo Doensen, voorzitter
- Corine Stigter, secretaris
- Erik van Oers, penningmeester
- Theo Barendse, algemeen bestuurslid
- Mariëlle van Beijsterveld-Berende, algemeen bestuurslid
- Sabine de Jong, algemeen bestuurslid
- John Dolman, algemeen bestuurslid

Contact
Carlo - voorzitter@tcdekleppers.nl
Corine - secretaris@tcdekleppers.nl
Erik - penningmeester@tcdekleppers.nl
Sabine - webmaster@tcdekleppers.nl

Taken vanaf 2022
Algemeen
Contacten NTFU - Carlo & Corine
Contact derden - Carlo
Regiovergaderingen - allen
Lief & leed - Mariëlle
Clubkleding - Erik
Interne evenementen - John
Externe evenementen - Theo

Secretariaat
Notulen, ledenadministratie & meeltjes - Corine

Penningmeester
Financiële zaken - Erik

Commissie activiteiten
KLD commissie - Theo
MHK commissie - Theo & Erik
Jubileumcommissie - Theo

Media & PR
Website, social media & pers - Sabine
Sponsoring - Carlo