Bestuur


Bestuur
Het bestuur van TC de Kleppers bestaat uit de volgende personen:
- Pascal Ringens, voorzitter
- Pim van Laarhoven, secretaris
- Erik van Oers, penningmeester
- Theo Barendse, algemeen bestuurslid
- Ingrid Brouwers, algemeen bestuurslid
- Tessa Trommelen, algemeen bestuurslid

Contact
Pascal - voorzitter@tcdekleppers.nl
Pim - secretaris@tcdekleppers.nl
Erik - penningmeester@tcdekleppers.nl
Tessa - webmaster@tcdekleppers.nl

Taken vanaf 2019
Algemeen
Contacten NTFU - Pascal & Pim
Contact derden - Pascal
Regiovergaderingen - allen
Lief & leed - Ingrid
Oud papier - Theo
Clubkleding - Erik

Secretariaat
Notulen, ledenadministratie & meeltjes - Pim

Penningmeester
Financiële zaken - Erik

Commissie activiteiten
KLD commissie - Theo
MHK commissie - Theo & Erik
Toercommissie - Ingrid

Media & PR
Website, social media & pers - Tessa
Sponsoring - Pascal